Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací

Zkoušení termoplastů a reaktoplastů pro tváření

Vybrané zkušební metody, které lze provádět na zkušební technice Zwick

Co jsou materiály pro tváření?

Jako materiály pro tváření se označují plasty ve stavu před vlastním tvarováním, které se provádí např. lisováním, vstřikováním či extruzí. Tyto plastické materiály jsou většinou ve formě granulátu, prášku, drti či malých kousků (úlomků). Lze je tak jednoduše transportovat a dopravit k dalšímu kroku ve výrobním procesu. Pro mnoho polymerů byly stanoveny popisy a specifické podmínky zkoušení v tzv. ISO normách týkajících se materiálů pro tváření.

Příklady:

 • ISO 17855-1 a -2: Polyethylenové (PE) materiály pro tváření
 • ISO 19069-1 a -2: Polypropylen (PP) pro tváření
 • ISO 1622-1 a -2: Polystyren (PS) pro tváření
 • ISO 1874-1 a -2: Polyamidy (PA) pro tváření
 • ISO 7391-1 a -2: Materiály z polykarbonátů (PC) pro vytlačování a tváření
 • ISO 2898-1 a -2: Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření

Příprava zkušebních těles

Zkouší se normovaná zkušební tělesa, která se připravují za přesně stanovených podmínek. Tímto způsobem je zajištěno, že výsledky zkoušek zobrazují skutečné vlastnosti polymeru a že reprodukovatelnost výsledků není podstatně ovlivněna parametry při zpracování, jako např. rozdílnou orientací řetězcových molekul. Jen tak lze získávat srovnatelná data.

Normy pro přípravu zkušebních těles:

 • ISO 294-1: Vstřikování – obecné principy
 • ISO 294-2: Vstřikování – malá tahová tělesa
 • ISO 294-3: Vstřikování – malé desky
 • ISO 294-4: Vstřikování – stanovení smrštění
 • ISO 295: Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním
 • ISO 2818: Příprava zkušebních těles obráběním
 • ISO 20753: Zkušební tělesa
 • ISO 3167: Víceúčelová zkušební tělesa

Průběh zkoušky a vyhodnocení výsledků

Zkušební normy popisují průběh zkoušek i metody vyhodnocení vcelku obecně, a tak mohou být použity jak pro zkoušení plastů pro tváření, tak i pro testování vzorků, které byly odebrány z polotovarů či součástí výrobků. Při stanovení charakteristických vlastností plastů pro tváření hraje důležitou roli vysoká reprodukovatelnost výsledků zkoušek. Proto byly stanoveny další omezující specifikace.

 • ISO 10350-1: Srovnatelné jednobodové hodnoty
 • ISO 11403: Srovnatelné vícebodové hodnoty
 • ISO 17282: Plasty – pokyny pro záznam a vyhodnocení dat pro konstrukční návrh plastů

V mnoha ISO normách jsou uvedeny informace týkající se přesnosti pouze pro danou zkušební metodu. Tyto údaje o přesnosti se obvykle zjišťují srovnáním na mezinárodní úrovni na základě kruhových testů. Uvádí se opakovatelnost a reprodukovatelnost.

Pod pojmem opakovatelnost se rozumí takové výsledky, které byly získány v rámci jedné laboratoře, od jednoho zpracovatele, kdy se zkoušelo na týchž strojích za stejných podmínek. Tato hodnota je důležitá pro srovnání v rámci jednoho podniku, např. pro kontrolu kvality.

Reprodukovatelnost představuje takové výsledky, které byly získány z více zkušebních laboratoří, od více obsluhujících osob, které pracovaly na několika zkušebních zařízeních za podmínek, které stanoví norma. Tato hodnota vyjadřuje srovnání, které bývá obvykle vyžadováno v obchodním styku (zákazník, dodavatel). Je tedy zřejmé, že reprodukovatelnost bývá zpravidla mnohem větší než opakovatelnost.

Zkušební technika Zwick

Firma Zwick vyrábí spolehlivé univerzální zkušební stroje a snímače dráhy pro zkoušky tahem, ohybem a tlakem. Nabízíme také rázová kladiva, tvrdoměry, výtlačné plastometry a přístroje HDT/Vicat v manuálním i plně automatickém provedení. Nejrůznější konstrukční detaily snižují vliv obsluhujících osob na minimum a významným způsobem přispívají k tomu, že zkušební technika firmy Zwick dosahuje špičkových hodnot opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.