Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
 • Podávání vzorků (zkouška tahem)
 • Podávání vzorků (zkouška tahem)
 • Podávání vzorků (zkouška rázem)
 • Podávání vzorků (zkouška tahem)

Automatizace

„Automatizace snižuje šíření statistických výsledků.“

To je hlavní důvod, proč už je v dnešní době mnoho výzkumných center vybaveno automatizovanými zkušebními systémy firmy Zwick.

Automatizací se minimalizuje vliv obsluhujících osob na výsledky zkoušek, protože všechna zkušební tělesa jsou testována naprosto stejně. Výsledky zkoušek jsou tak srovnatelnější a statisticky přesnější.

Automatizace zkoušek má i mnoho jiných výhod. Zde uvádíme jen některé příklady:

 • Pracovníci laboratoře jsou oproštěni od stereotypních povinností a mohou se věnovat náročnějším úkolům.
 • Automatizované systémy firmy Zwick dokáží otestovat celou sérii vzorků také přes noc a není potřeba na ně dohlížet.
 • Doba návratnosti těchto systémů závisí na objemu zkoušených vzorků, ale většinou je kratší než 2 roky.
 • Funkce provozního deníku umožňuje přesnou reprodukovatelnost testovacích podmínek pro každou zkoušku.
 • V jednom systému je možné kombinovat různé druhy zkoušek, např. zkoušky tahem, ohybem a tvrdosti.
 • Výsledky zkoušek lze přímo posílat do počítačových systémů.

Firma Zwick nabízí různé standardní konstrukce těchto systémů, přičemž každý je optimalizovaný pro konkrétní druh zkoušek či pro zkoušení určitého materiálu.

Druhy zkoušek:

 • Zkouška tahem
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška rázem
 • Zkouška tvrdosti

Využijte našich zkušeností s automatizovanou zkušební technikou získaných při stovkách úspěšných instalacích automatických systémů, které se denně osvědčují v provozu.

Typické produkty pro tuto oblast použití:

Robotický zkušební systém „roboTest A“
Transport vzorků pro zkoušky tahem 

roboTest A

Robotický zkušební systém „roboTest A“ (Compact) je určen k provádění plně automatických zkoušek tahem kovových vzorků (např. podle EN 10002-1, ISO 6892, JIS Z 2201, ASTM E8) či plastových vzorků (např. podle ISO527-2, ASTM D790).
 

Robotický zkušební systém „roboTest B“
Transport vzorků pro zkoušky tahem 

roboTest B

Robotický zkušební systém „roboTest B“ (Compact) je určen k provádění plně automatickým zkoušek tahem (např. podle norem ISO 527-2, ASTM D638) či zkoušek ohybem (např. podle ISO 178) plastových vzorků.
 

Robotický zkušební systém „roboTest F“
Detail tvarově nestálého vzorku 

roboTest F

Robotický systém „roboTest F“ (Clamp) je určen pro zkoušení tvarově nestálých vzorků, jako jsou např. fólie, textilie a dlaždice. Při použití odpovídajících upínacích čelistí lze na těchto stojích zkoušet i vzorky z kovů, plastů nebo i dráty.
 

Robotický zkušební systém „roboTest L“
Detail podavače vzorků 

roboTest L

Robotický zkušební systém „roboTest L“ (Linear) je určen k provádění plně automatických zkoušek tahem kovových vzorků (např. podle EN 10002-1, ASTM E8, JIS Z2201) či zkoušek tahem a ohybem plastových vzorků (např. podle ISO527-2 (1A, 1B, 1BA), ASTM D790 (IV) nebo ISO 178).
 

Robotický zkušební systém „roboTest R“
Příprava vzorků pro zkoušku tahem
Příprava vzorků pro zkoušku tahem 

roboTest R

Robotický zkušební systém „roboTest R“ (Polar) je určen k provádění plně automatických zkoušek tahem kovových vzorků (např. podle EN 10002-1) či zkoušek tahem a ohybem plastových vzorků (např. podle ISO527-2, ISO 178 nebo ASTM D638).
 

Automatizace rázových zkoušek dle Charpyho a Izoda 

roboTest H

Robotický zkušební systém „roboTest H“ je určen k provádění automatizovaných rázových zkoušek metodou Charpy (podle ISO 179-1) či metodou Izod (podle ISO 180 / ASTM D 256) chlazených vzorků při pokojové teplotě.
 


Videa

 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Automated Tensile Test on Plastics + Metals

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 200 kN for tensile tests on plastics ...
Video 00:06:11
02_Automated_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (30 M)
 

Tensile Test on Rubber, Automated (X-Linear)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on ...
Video 00:05:28
08_Tensile_Test_on_Rubber.wmv (28 M)
 

Tensile Test on Elastomers, Automated, Polar-type

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on ...
Video 00:06:33
24_Tensile_Test_on_Elastomers.wmv (44 M)
 

Tensile Test on Thin Sheet, Plastics, Elastomers, Automated (miniHasy)

Zwick robotic testing system ‚roboTest A' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
06_Tensile_Test_on_Thin_Sheet.wmv (23 M)
 

Tensile, Bending, Impact Test on Plastics, Automated, Polar-type

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machines 20 kN and 10 kN for tensile tests ...
Video 00:06:05
26_Tensile_Bending_Impact_Test_on_Plastics.wmv (37 M)
 

Tensile Test on Plastics + Metals, Automated (roboTest L)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 250 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
32_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (28 M)
 

Tensile and Bending Test on Plastics + Thin Sheet, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest B' with materials testing machine 20 kN for tensile tests or bending ...
Video 00:05:40
30_Tensile_and_Bending_Test_on_Plastics___Thin_Sheet.wmv (42 M)

Kontakt

Zwick Roell ČR, SR
Tel.  +420 511 187 005
E-Mail  info@zwick.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho Newsletteru zdarma