Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací

Stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR) a objemového indexu toku taveniny (MVR)

Díky výtlačným plastometrům můžeme získat hodnoty pro hmotnostní (MFR) a objemový (MVR) index toku taveniny plněných a neplněných termoplastů podle ISO 1133, ASTM D 1238 a srovnatelných norem.

Firma Zwick vyrábí jak jednoduché výtlačné plastometry pro metodu A, tak i přístroje s automatickým měření dráhy, které umožňují testování podle metod A i B.

Výtlačný plastometr Cflow

Metoda A

Výtlačný plastometr Cflow se skládá ze zkušebního kanálu, který je přesně zahříván na zvolenou teplotu, a dále z trysky s velikostí průměru daného normami a pístu, který je opatřen závažím. Zkušební kanál se naplní materiálem, který chceme zkoušet. Po uplynutí času, který je určen pro předehřátí, se materiál začne díky zatížení vytlačovat tryskou. Extrudovaný materiál se v přesných časových intervalech odřezává a poté váží. Výsledkem je hmotnostní index toku taveniny (MFR), který se vypočítá z extrudované hmoty za 10 min.

Tento způsob zkoušení se hodí pro jednotlivé kontroly při malém objemu zkoušek.

Výtlačný plastometr Aflow

Metoda B

Pokud chceme uplatňovat tuto metodu zkoušení, je nutné, aby byl plastometr opatřen zařízením pro měření drány pístu. Objemový index toku taveniny (MVR) udává extrudované množství materiálu za 10 minut.

Tato metoda se často uplatňuje při kontrole výroby, protože ji lze snadněji automatizovat a je jednodušší pro obsluhu. V tomto případě totiž není nutné vážení jednotlivých odřezků. Jakmile je známa hustota taveniny, lze vypočítat hodnotu MFR. Pokud je k přístroji připojena také doplňková váha, můžeme určit hustotu taveniny.

V některých případech může být zajímavé znát poměr indexů toku taveniny, které byly stanoveny pomocí různých zatížení pístu. Tuto hodnotu označujeme jako FRR.

Výtlačné plastometry Zwick 4106 jsou vybaveny automatickým zařízením pro změnu zatížení. To umožňuje provádění zkoušek z jedné náplně kanálu při různých stupních zatížení i při nízkých hodnotách MVR. Oproti jednotlivým měřením šetří tato metoda čas.

Stupně zatížení lze naprogramovat vzestupně, sestupně či smíšeně. Pro každý krok měření může být průběh zkoušky řízen podle času či dráhy. To nabízí obsluhujícím osobám maximální volnost při výběru zkušební metody i její optimalizaci.

Typické produkty pro tuto oblast použití:

Zkušební stroj pro stanovení indexu toku taveniny Aflow 

Výtlačné plastometry Aflow

Aflow – výtlačné plastometry, zkušební stroje pro stanovení indexu toku taveniny byly vyvinuty především pro laboratoře, které zkouší velké objemy vzorků. Mohou se proto pochlubit robustním designem a komfortní obsluhou.

 

Zkušební stroj pro stanovení indexu toku taveniny Cflow 

Výtlačné plastometry Cflow

Snadno ovladatelné výtlačné plastometry Cflow (zkušební stroje pro stanovení indexu toku taveniny) jsou navrženy jako přístroje pracující v nezávislém režimu. Slouží především pro stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR) a hodí se i pro vstupní kontrolu zboží.

 

Zkušební stroj pro stanovení indexu toku taveniny Mflow 

Výtlačné plastometry Mflow

Základní verze těchto strojů slouží ke stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR).

 


Videa

 

Zwick Aflow Extrusion Plastometer - Fließprüfgerät

Aflow Extrusion Plastometer to Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate ...
Video 00:04:43
47_Zwick_Aflow_Extrusion_Plastometer_-_Fliesspru__fgera__t.wmv (32 M)
 

Zwick Mflow Extrusion Plastometer - Fließprüfgerät

Mflow Extrusion Plastometer to Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate ...
Video 00:03:33
46_Zwick_Mflow_Extrusion_Plastometer_-_Fliesspru__fgera__t.wmv (19.4 M)

Kontakt

Zwick Roell ČR, SR
Tel.  +420 511 187 005
E-Mail  info@zwick.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho Newsletteru zdarma