Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Zkouška tahem

Zkouška tahem plastů

V normách ISO 527-1/-2 a ASTM D 638 jsou specifikovány zásady pro zkoušky tahem. Obě tyto normy jsou technicky ekvivalentní, neposkytují však zcela srovnatelné výsledky, neboť se v některých bodech liší tvarem vzorků, rychlostmi zkoušení a způsobem určování výsledků.

Standardní zkušební program testXpert® II zaručí, že se uživatelé zkušebních strojů značky Zwick mohou vždy spolehnout na správnost použitých parametrů, bez ohledu na to, zda zkouší podle normy ISO či ASTM.

Stanovení modulu, především jak je popsáno v ISO 527, vyžaduje vysokou přesnost průtahoměru ± 1 µm. Inkrementální průtahoměry firmy Zwick – Makro, MultiXtens, OptiXtens, stejně jako inkrementální sponové spínače – tyto požadavky zcela splňují popř. je ještě překovávají. Při tom umožňují velmi dlouhé dráhy měření až do 700 mm ve třídách 0.5 či 1.

In the standardized tensile test, test results are shown based on a defined pull-off speed on the specimen. However, the loads on a component or structure in actual service may lie over a very wide range of the deformation rate. Due to the viscoelastic properties of polymers, different mechanical properties normally result under altered strain-rates from those measured on a standardized test specimen. For this reason the characteristic values determined in a tensile test are only of limited suitability for component design, but represent a very reliable basis for material comparisons.

Basic elements of the tensile test or tension test:

Aging tests

The tensile test provides a good basis for demonstrating the change in the mechanical characteristic values of a polymer following aging, heat or medium aging or weathering. For this the characteristic values of the tensile test are determined in the newly molded state, as well as following defined aging or weathering periods.

Tensile test on plastics compared to other test methods

Tensile test on plastics to ISO 527, ASTM D 638 compared to other test methods

1. Tensile test vs. flexure test (ISO 178, ASTM D 790)

Flexure tests are performed at similar loading rates to tensile tests and therefore provide similar material characteristics. A major advantage of the flexure test is relatively simple measurement of low specimen strains. For this reason the flexure test was for a long time preferred for modulus measurement. However, the availability of high-accuracy, easy-to-use extensometers is increasingly reducing the significance of this advantage.

Due to the method used, characterization of the material condition is stronger on the surface of the specimen with the flexure test. If strong orientations are present in the material this will result in differences in measured values compared with the tensile test.

The calculation methods applied in the standards are subject to a measurement error which increases as specimen deflection becomes greater. For this reason the flexure test, unlike the tensile test, can only be used for low specimen strains.

2. Tensile test vs. creep under tensile loading (ISO 899-1)

The creep test is performed under constant tensile load and the loading rate is therefore close to zero. The change in strain is shown as a creep curve.

3. Tensile test vs. impact test (ISO 8256, ASTM D 1822)

This test offers a simple method for determining a tensile property at a high loading-rate using a pendulum impact tester. With a conventional pendulum impact tester only energy values can be determined, however, and the pull-off speeds are generally limited to around 3.8 m/s. An instrumented pendulum impact tester allows determination of additional characteristic values such as maximum tensile force.

4. Tensile test vs. high-speed tensile test (ISO 18872)

The high-speed tensile test can be performed using drop-weight testers or hydraulic high-speed tensile testing machines. Pull-off speeds up to 20 m/s are achieved. In addition, the use of direct extension measurement on the specimen is possible, allowing informative stress-strain diagrams to be generated. The high-speed tensile test also provides valuable data for crash simulations.

Typické produkty pro tuto oblast použití

Stroje pro zkoušení materiálů do 5 kN 

Zkušební stroje do 5 kN

Jednosloupové zkušební stroje zwicki-Line jsou navrženy speciálně pro menší zkušební síly. Vyznačují se praktickým designem, který šetří místo a umožňuje tak variabilní umístění. Zkušební stroje z řady PrecisionLine se výborně hodí všude tam, kde je vyžadována vysoká přesnost měření síly, dráhy a vynikající reprodukovatelnost měření, jako např. při zkoušení menších tlačných pružin pro mechatronické součásti či funkční jednotky.

 

 

Teplotní komory


Teplotní komory se používají pro zkoušení při teplotách od -80°C až do +250°C.

 

 

Snímače síly Xforce

Snímače síly Xforce jsou vhodné pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem i cyklické se střídavým zatížením. Velmi přesné, patentované snímače síly Xforce od Zwick Roell lze využívat u všech typů zatěžovacích rámů.
 

 

Příprava vzorků z plastu

Tento lis funguje na principu lomené páky. Zajímavé designové řešení tohoto přístroje umožňuje přesnou, efektivní a komfortní práci. Délka lomené páky je zvolena tak, aby bylo na začátku dosaženo o 30% vyšší řezné síly, než jak je obvyklé u běžných lisů. Tento lis se vyznačuje konstrukcí, která je pro uživatele velmi pohodlná. Můžete jej postavit na každý pracovní či laboratorní stůl nebo namontovat do požadované výšky na pevnou stěnu. Důraz je kladen také na snadné, rychlé a přesné nastavení výšky razidla, aby se snadno přizpůsobilo různým výškám vestavby vysekávacích nožů.
 

 

Optický měřicí přístroj – notch vision

Abychom mohli při zkoušce rázem získávat spolehlivé výsledky, potřebujeme normou předepsaný tvarový vrub. Přístroj notch vision umožňuje optické a rychlé měření vrubu i rozměrů vzorku pro měření vrubové houževnatosti. Díky přístroji notch vision můžeme měřit vzorky podle norem ISO (vruby ve tvaru písmene U či V), ASTM E 23 (typu A či C) a DIN 50115 (vzorky KLST, DVM a DVMK).
 


Videa

 

Automated Tensile Test on Plastics + Metals

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 200 kN for tensile tests on plastics ...
Video 00:06:11
02_Automated_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (30 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Tensile Tests on Thin Sheet

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machine 100 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:05:49
04_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Tensile_Tests_on_Thin_Sheet.wmv (33 M)
 

ISO 37, ASTM D 412 Tensile tests on elastomers - Zugversuch an Elastomeren

Tensile tests on elastomers with very high strain according ISO 37, ASTM D 412. Using a Zwick ProLine testing ...
Video 00:01:38
177_ProLine_Testing_elastomers_01.wmv (62 M)
 

Tensile Test on Plastics + Metals, Automated (roboTest L)

Zwick robotic testing system ‚roboTest L' with materials testing machine 250 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
32_Tensile_Test_on_Plastics___Metals.wmv (28 M)
 

Tensile and Bending Test on Plastics + Thin Sheet, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest B' with materials testing machine 20 kN for tensile tests or bending ...
Video 00:05:40
30_Tensile_and_Bending_Test_on_Plastics___Thin_Sheet.wmv (42 M)

Kontakt

Zwick Roell ČR, SR
Tel.  +420 511 187 005
E-Mail  info@zwick.cz
Dotázat se nyní

Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole