Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Zkušební stroj pro únavové zkoušky

Únavová zkouška

Tato zkouška slouží pro stanovení meze únavy, přesněji meze únavy při vysokocyklovém a nízkocyklovém namáhání materiálů a součástí (podle Wöhlera). Při únavové zkoušce jsou zkušební tělesa zatěžována cyklicky. Výsledkem je nejčastěji sinusový zátěžný cyklus (napětí/zatížení-počet cyklů/čas). Amplituda napětí, vztah mezi minimálním a maximálním napětím, bývá konstantní.

Pro stanovení průběhu se vzorky zkouší z několika úrovní zatížení. Zkouška probíhá, dokud nedojde k porušení zkušebního tělesa (únavový lom, růst trhliny) nebo není překročen stanovený počet cyklů. V některých případech může dojít k tomu, že vzorek vydrží daný počet cyklů bez viditelného poškození.

Únavové zkoušky se provádí nejčastěji ve strojírenství a v automobilovém průmyslu. Využívají se ovšem i ve zdravotnictví i při výrobě sportovního náčiní především v oblasti vývoje nových materiálů a pro kontrolu kvality.


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole