Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Zkouška ohybem plastového vzorku

Zkouška ohybem

Existuje několik druhů zkoušky ohybem. Ty mají podobný průběh, liší se ve způsobu uložení a zatížení vzorků. Mezi běžné varianty patří zkoušky dvoubodovým, tříbodovým či čtyřbodovým ohybem. Zjištěná měřicí data umožňují výpočet různých parametrů materiálů či pevnostních a deformačních hodnot při ohybovém zatížení. Výsledky ohybových zkoušek nám podávají informace především o chování materiálů v části blízko povrchu zkušebních těles. Ve srovnání se zkouškou tahem jsou měřené průhyby asi čtyřikrát větší než deformace při tahové zkoušce.

Zkoušky ohybem se provádí prakticky u všech druhů materiálů. Firma Zwick nabízí speciální ohýbací zařízení, která jsou určena pro všechny materiály (plasty, kompozity, kartón, beton...).

Zkušební zařízení je zapotřebí vybírat vždy s ohledem na zamýšlené druhy zkoušek, které se na něm budou provádět. Běžným druhem je například zkouška tříbodovým ohybem, při které je normovaný vzorek ve tvaru kvádru s pravoúhlým profilem zatěžován uprostřed mezi dvěma podpěrami. Vzorek je zatěžován razidlem. Pro stanovení pevnostních a deformačních hodnot se používá snímač dráhy příčníku nebo kontaktní průtahoměr, který je umístěn pod zkušebním tělesem.

Typické zkoušky ohybem

Zkouška ohybem plastů
Zkouška ohybem kovů
Zkouška ohybem kartónu
Zkouška ohybem kompozitů


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole