Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Zkouška tahem plastového vzorku

Zkouška tahem

Zkouška tahem patří mezi standardní metody testování materiálů. Slouží pro stanovení meze kluzu, pevnosti v tahu, tažnosti a mnoha dalších charakteristik. Řadíme ji ke kvazistatickým, destruktivním zkušebním metodám.

Při tahové zkoušce se zkušební tělesa normovaného tvaru zatěžují až do lomu, přičemž se pomalu, rovnoměrně a plynule zvětšuje jejich deformace, protažení. V průběhu zkoušky zjišťujeme zatížení a deformaci vzorku, které měříme snímačem síly a dráhy.

Zkoušky tahem se provádí především pro kontrolu kvality, ale také v oblasti výzkumu a vývoje prakticky ve všech odvětvích průmyslu. Tahem se běžně zkouší např. plasty a kovy.

Firma Zwick nabízí pro různé tahové zkoušky vždy vhodné řešení. Pro tento účel jsou k dispozici zkušební stroje od 200 N do 2 500 kN. Podle zkoušeného materiálu, zkušebního předpisu či normy mohou naši zákazníci vybírat z bohaté nabídky upínacích přípravků. Pro měření deformace nabízíme také různé měřicí systémy, kontaktní i bezkontaktní průtahoměry.


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole