Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
  • Systém pro zkoušky žhavou smyčkou (testování plastů)

Poloautomatický systém pro zkoušky žhavou smyčkou

Na tomto poloautomatickém testovacím systému provádíme zkoušky plastů pomocí žhavé smyčky dle IEC/DIN EN 60695-2-12 GWFI či IEC/DIN EN 60695-2-13 GWIT. Při těchto zkouškách zjišťujeme chování plastů při hoření pomocí žhavé smyčky, která tlačí na zkušební kruhovou desku. Výsledek je poté považován za charakteristickou hodnotu patřící do vlastností zkoušeného plastu.

  • Jako vzorky se obvykle používají kruhové desky z plastu o průměru 85 mm a tloušťce od 0,75 mm, 1,5 mm nebo 3 mm.
  • Při zkouškách podle IEC/DIN EN 60695-2-12 se zjišťuje hořlavost materiálů žhavou smyčkou (GWFI). Pro zkoušky žhavou smyčku jsou nejvyšší možné teploty od 550 °C do 960 °C, při kterých samovolně uhasnou plameny či doutnání 30 sekund po odstranění žhavé smyčky. Hedvábný papír umístěný pod vzorkem nesmí být zapálen hořícími částečkami. Ani vzorek sám nesmí vzplanout.
  • Při zkouškách podle IEC/DIN EN 60695-2-13 se zjišťuje teplota zapálení materiálu žhavou smyčkou (GWIT). Je-li GWIT o 25 K vyšší než teplota při zkoušce, bude u třech po sobě následujících vzorcích doba hoření o <5 kratší.
  • Zkušební systém obsahuje také motorické sáně, které posunou vzorek směrem ke žhavé smyčce. Po uplynutí předepsané doby se vzorek automaticky vrátí zpět do výchozí polohy.

Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole