Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Maximální přesnost naměřených hodnot

Maximální přesnost

Maximální přesnost a reprodukovatelnost výsledků měření díky vysokému rozlišení měřených hodnot 24 bit. To umožňuje ještě přesněji měřit a zobrazit i ty nejmenší změny sil působící na vzorek.


Rychlý přenos dat

Rychlý přenos dat

Rychlý přenos dat 2000 Hz u strojů pro statické zkoušení dovoluje rychlá a vysoce reprodukovatelná měření. To je velkou výhodou např. při rychlých zkouškách, při porušení krátkých, křehkých vzorků, při zkouškách dalším trháním, pevnosti přilnutí mezi jednotlivými částmi i lepených spojů.

U dynamického zkoušení je přesné měření zaručeno díky synchronnímu sběru dat 10 kHz – nezávisle na počtu měřicích kanálů.


Časově synchronní zpracování signálu

Časově synchronní zpracování signálu

Hodnoty naměřené všemi senzory, které jsou připojeny ke slotům, se díky rychlému taktování a časové synchronizaci zaznamenávají a přenášejí do testXpert II. To zaručuje vysokou reprodukovatelnost výsledků měření, která není ovlivněna zvolenými snímači ani průběhem zkoušky. Synchronnost signálu síly a dráhy zůstává zachována i při velmi rozdílných rychlostech zkoušení.


Korekce poddajnosti stroje

Korekce poddajnosti zkušebního systému

Kvalitní pohon a on-line korekce poddajnosti strojů umožňují maximální přesnost měření dráhy a přesnější umístěný vzorku. Zkušební software testXpert II automaticky nastaví optimální křivku, a zaručuje tak maximální přesnost snímače dráhy příčníku při měření dráhy a pozice vzorku.

  • Korekce v reálném čase díky zkorigovanému kanálu přímo do elektroniky testControl II, nezávisle na rychlosti a průběhu zkoušky.
  • Řízení pozice přímo ze zkorigovaného kanálu.
  • Hodí se pro zkoušky, při kterých není možné používat takové snímače dráhy, které měří deformace přímo na vzorku.

Eko mód

Eko mód

Pokud není elektronika testControl II používána, automaticky se přepne do eko módu, a šetří tak energii.


Systémový monitoring

Systémový monitoring

Systémový monitoring testControl II podává uživatelům popř. vedoucím laboratoře detailní informace o aktuálním stavu a stupni využití zkušebního vybavení. To umožňuje dále zvyšovat využitelnost zkušební techniky a podstatně zjednodušit plánování údržby či opatření náhrady.


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole