Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Vysokofrekvenční pulzátory pro stanovení meze únavy

Vysokofrekvenční pulzátory pro stanovení meze únavy

Vysokofrekvenční pulzátory se využívají ke stanovení meze únavy s ohledem na životnost a pevnost při únavě či při kmitavém zatížení materiálů a součástí. Mez únavy se stanovuje např. pomocí únavové zkoušky podle DIN50100 (Wöhlerova křivka) při tahovém, tlakovém střídavém a míjivém zatížení.

Mezi typické oblasti použití těchto strojů patří lomově mechanické zkoušky vzorků CT a SEB, vytvoření trhliny ve vzorcích, únavové zkoušky a zkoušky životnosti součástí (např. šroubů a pružin), výroba a kontrola kvality součástí, které jsou během své životnosti vystaveny dynamickému zatížení.

 • K dispozici máme pět řad vysokofrekvenčních pulzátorů s různým zkušebním zatížením:
  - 5, 10 kN
  - 20, 30 kN
  - 50, 100, 150, 200, 250 kN
  - 300, 400 kN
  - 500, 550 kN
 • Vysoké zkušební frekvence až do 300 Hz zaručují krátké časy zkoušení a tím vyšší produktivitu.
 • Vysokofrekvenční pulzátory jsou provozovány ve vlastní rezonanční frekvenci. Díky zvýšené konstrukci oscilačního obvodu je dosaženo většího rozkmitu síly a dráhy i při menším přívodu energie (jen cca. 2% spotřeby energie oproti servohydraulickým zkušebním strojům).
 • Obsluha pulzátoru je velmi jednoduchá, protože všechny zkušební předpisy ve zkušebním softwaru testXpert® jsou přesně přizpůsobeny daným zkušebním úkolům.
 • Instalace vysokofrekvenčních pulzátorů je také velmi snadná, jelikož nejsou zapotřebí žádná další dodatková zařízení jako např. hydraulický agregát či vodou chlazená jednotka.
 • Všechny součásti jsou odolné proti opotřebení, a zaručují tak bezúdržbový provoz.

Videa

 

Zwick Vibrophore 1000 - Dynamic compression test - Dynamischer Druckversuch

Vibrophore 1000 – Dynamic compression test on steel fiber-reinforced concrete - Dynamischer Druckversuch an ...
Video 00:01:32
187_Vibrophore_1000-Compression_concrete_01.wmv (59 M)
 

High frequency dynamic torsion testing

High frequency dynamic torsion testing with Zwick vibrophore
Video 00:01:29
185_Vibrophore_Torsion_01.wmv (57 M)

Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole