Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací

Integrovaný koncept bezpečnosti podle směrnice pro strojní zařízení ES

Souhra elektronických a mechanických součástí, softwaru a bezpečnostního systému zaručuje maximální ochranu uživatelů, vzorků, měřicích dat i celého zkušebního zařízení.

  • Všechny zkušební systémy Zwick odpovídají zákonným bezpečnostním požadavkům podle směrnice pro strojní zařízení ES. Součástí dodávky každého stroje je proto také ES prohlášení o shodě.
  • Používáme výhradně tu nejnovější bezpečnostní techniku a osvědčené průmyslové součásti (IEC 60947, ...).

Bezpečnost celého zkušebního systému

Bezpečnost celého zkušebního systému
Dvoukanálový bezpečnostní obvod včetně nouzového vypnutí a koncového vypínače na dráze příčníku, vzájemně propojené příslušenství, tlačítko pro vypnutí pohonu, funkce brzdy motoru a volba pracovního režimu zajišťují zvýšenou bezpečnost při nastavení i provozu systému. Ochranné zařízení s elektrickým čtyřnásobným jištěním, které je v souladu se strojní směrnicí (CE), brání jakémukoliv zásahu do stroje během zkoušky.

Provozní spolehlivost

Provozní spolehlivost
Modulární konstrukce našich strojů umožňuje jejich snadnou přestavbu či dovybavení dalším příslušenstvím kdykoliv je zapotřebí. Měřicí a řídicí elektronika testControl II bude samozřejmě kompatibilní i s novějšími generacemi softwaru firmy Zwick. Zaručujeme dostupnost náhradních dílů minimálně 10 let po zastavení výroby daného produktu.

Ochrana uživatelů

Ochrana uživatelů
Inteligentní bezpečnostní funkce, průmyslová zabezpečovací technika, volitelné provozní režimy – to vše v souladu s novými směrnicemi pro stroje (CE) zajišťuje maximální ochranu uživatelů.

Zabezpečení dat

Zabezpečení dat
Zkušební software testXpert II zaručuje maximální zabezpečení uživatelských dat a výsledků zkoušek. Ochranu před neoprávněnou manipulací se systémem zajišťují inteligentní správa uživatelů, přístupová práva a funkce „sledovatelnosti“.

Ochrana vzorků

Ochrana vzorků
Aktivní kontrola vzorků v zásobníku, omezení zatěžování v režimu pro nastavení systému, inteligentní rozpoznání zvýšeného zatížení vůči nule a jeho automatické odlehčení v softwaru testXpert II chrání vzorky před nežádoucím přetěžováním.

Bezpečnost systému

Bezpečnost systému
Inteligentní systém rozpoznání snímačů a koncept zkušebního prostoru chrání stroj před poškozením v důsledku překročení hraničních hodnot. Nové systémové zobrazení navíc umožňuje sledování všech důležitých stavů stroje a v případě potřeby nabídne preventivní opatření.


Kontaktní údaje