Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací

Software pro zkoušení tvrdosti testXpert

testXpert® tvoří základní software, který je vhodný pro všechny oblasti použití. Zajišťuje správu dat, uživatelů, zkušebních předpisů i komunikaci se zkušebním strojem či zařízením, popř. jinými systémy.

Pokročilé programové vybavení (tzv. Master programy) pokrývají všechny kategorie zkoušek i v případech, kdy jsou požadavky na zkoušení komplexní nebo když se často mění. Zkušební předpisy je možné vytvářet či měnit jen s minimálním úsilím a zkušenostmi s tímto programem. Vzhled obrazovky lze přizpůsobit individuálním požadavkům, stejně jako protokoly různých zkoušek, které se liší dle specifikace.

Inteligentní softwarový asistent provází uživatele rychle a spolehlivě celým menu a současně kontroluje konzistenci parametrů.

Pro tvrdoměry a zařízení na měření tvrdosti máme v nabídce tyto dva zkušební programy Master:

  • Pro optické metody určování tvrdosti (Vickers, Knoop, Brinell)
  • Pro instrumentovanou vnikací zkoušku a metody určování tvrdosti při kterých se měří hloubka vtisku


Další možností jsou zkušební předpisy dle specifických požadavků a přání zákazníků, individuální řešení pro speciální oblasti zkoušení, u kterých je nezbytné upravit některé funkce či průběh zkoušky uživatelům na míru. Tyto předpisy je možné realizovat dvěma způsoby:

  • Firma Zwick dodá vhodný zkušební program Master a zákazník si sám vyhotoví vlastní specifické zkušební předpisy (za pomoci softwarového asistenta)
  • Firma Zwick vyhotoví zkušební předpisy na zakázku dle specifikace zákazníka

 ZHU/zwickiLine              ZHV30/zwickiLine                ZHV10