Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
  • Klínové šroubovací čelisti typ 8306, Fmax 10 kN
  • Klínové šroubovací čelisti typ 8305, Fmax 10 kN

Vlastnosti klínových šroubovacích čelistí

Tyto čelisti kombinují mechanické vlastnosti šroubovacích a klínových upínacích čelistí. Tloušťku a sílu předpětí můžeme nastavit pomocí šroubového ovládání. Tím se zamezí proklouznutí vzorku na začátku zkoušky.

  • Hlavní upínací síly je dosaženo pomocí klínového účinku
  • Síla sevření je úměrná aktuální tažné síle (samosvorné), a tím je zaručeno spolehlivé upnutí různých materiálů
  • Velká upínací délka umožňuje udržovat malý měrný tlak vzorku a zabraňuje prasknutí vložek
  • Větší upínací čelisti (pro síly od max. 50 kN) mohou zůstat připevněny na stroji a volitelné menší snímače síly i přípravky se do nich zavěsí. Tímto způsobem se ušetří manipulační čas a odpadá práce s demontáží těžkých kusů
  • Klínové šroubovací čelisti (pro síly od max. 50 kN) mohou být volitelně vybaveny motoricky řízeným pneumatickým posilovačem. Tyto čelisti se otevírají a zavírají pneumaticky, ovládací jednotka k tomu určená se nachází přímo na upínacích čelistech
  • Malá konstrukční výška
  • Řízení rychlosti zatěžování podle norem DIN EN ISO 6892-1:2009 a ASTM E 8 – 09

Asymetrické upnutí

Přepínatelná funkce mechanické synchronizace

Klínové šroubovací čelisti (od síly max. 10 kN) s přepínatelnou funkcí synchronizace umožňují symetrické i asymetrické upnutí vzorků. Asymetrie se dá snadno nastavit a zůstane spolehlivě zachována i při dalším upnutí. Asymetrické vzorky tak můžeme snadno upínat jednou rukou vlevo či vpravo, spoj se bude nacházet vždy ve zkušební ose.