Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací

Zkušební stroje pro stanovení indexu toku taveniny firmy Zwick Roell – vhodné plastometry pro každý objem zkoušek

Zkouška vytlačování taveniny patří mezi jednoduché metody pro určení viskózních vlastností tavenin plastů. Tato zkušební metoda je velmi rozšířená, především při kontrole kvality a při vstupní kontrole zboží. V závislosti na stupni zpracování v plastikářském průmyslu se požadavky na výtlačné plastometry mohou lišit.


Jednoduše vysvětlený základní princip zkoušky vytlačování taveniny


ISO 1133 – stanovení indexu toku taveniny termoplastů

Důležité součásti strojů pro stanovení indexu toku taveniny, výtlačných plastometrů, ale i požadavky na přesnost a metodika zkoušení jsou zakotveny v národních a mezinárodních normách. Mezi ty patří např. ISO 1133, JIS K 7210, ASTM D 1238 jako obecná metoda a ASTM D 3364 pro zkoušení PVC. Mimo to existují také ustanovení ve specifických normách.

Stanovení indexu toku taveniny metodou A: Hmotnostní index toku taveniny (MFR – melt mass-flow rate)
U této metody je extruze odřezávána ve stejných časových intervalech. Poté se určí hmotnost těchto odřezků na analytické váze. Výsledkem zkoušky je hmotnost extrudované hmoty za časovou jednotku (udávaná obvykle v g/10 min). Kvalita získaných výsledků MFR je závislá na přesnosti časových intervalů a odvážené hmotě. Manuální odřezávání se doporučuje pouze v případě materiálů s nízkou hodnotou MFR, pokud jsou časové intervaly dlouhé.

Stanovení indexu toku taveniny metodou B: Objemový index toku taveniny (MVR – melt volume-flow rate)
V tomto případě musí být plastometr vybaven snímačem dráhy pístu. Výsledkem MVR je extrudované množství materiálu za časovou jednotku, které se udává v cm³/10 min. Vypočítáme ho z dráhy, kterou píst urazí za časovou jednotku. Velkou výhodou této metody je, že odpadá mechanické odřezávání. Při synchronizaci hodnot dráhy a času můžeme použitím této metody dosáhnout vysoké přesnosti i při krátkých časech měření a drahách pístu. V závislosti na materiálu, požadavcích na přesnost a výsledku MVR je možné provést až 40 dílčích měření z jedné náplně zkušebního kanálu.

Stanovení indexu toku taveniny metodou C – ASTM D 1238
V tomto případě se nejčastěji používají trysky o výšce 8,00 mm a s průměrem otvoru 2,095 mm. Pro měření hodnot MFR, které jsou větší než 75 g/10 min normy doporučují „poloviční výšku trysky / poloviční průměr trysky“ o rozměrech 4,00 / 1,050 mm. Tento způsob je v normě ASTM D 1238 označen jako metoda C.

Stanovení indexu toku taveniny metodou D – ASTM D 1238: Několikastupňové zkoušky
U některých polyolefinů je běžné, že se uvádí hodnota MVR pro různé stupně zatížení a určuje poměr indexu toku taveniny (FRR). U jednoduchých plastometrů je zapotřebí provést měření z několika náplní. Výtlačné plastometry, které jsou vybaveny automatickým systémem pro změnu zatížení, dokáží provádět i vícestupňová měření pouze s jednou náplní.


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole