Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
Výtlačný plastometr Mflow

Výtlačné plastometry Mflow

Základní verze těchto strojů slouží ke stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR). Tyto systémy jsou navrženy modulárně. Zapojením snímače rozšíříme možnosti jejich využití o stanovení objemového indexu toku taveniny (MVR) i automatickou konfiguraci zkušebních parametrů. Tento typ výtlačných plastometrů najde využití především pro kontrolu kvality a vstupní kontrolu zboží.

Výhody plastometrů Mflow

 • Automatická konfigurace zkušebních parametrů může, v závislosti na právě zkoušeném materiálu, nastavit parametry tak, že se automaticky minimalizují chyby měření.
 • Díky speciálním topným elementům je ve zkušebním kanálu zajištěna přesná teplota.
 • Pneumatické zvedání závaží přispívá k pohodlné a komfortní práci – závaží se zvedají a klesají bez námahy!
 • Díky automatickému rozeznávání bublin jsou identifikovány plynové vměsky v plastové tavenině a ty jsou ihned vyhodnoceny jako nepoužitelné pro výpočet MVR.
 • Přesný snímač zajišťuje stanovení objemového indexu toku taveniny (MVR) a přesné změření dráhy pístu. Kontaktní bod leží velmi blízko zkušebního pístu, a tím se již předem minimalizují možné úhlové odchylky.
 • Volitelně může být zkušební stroj pro stanovení indexu toku taveniny Mflow obsluhován v nezávisle ovládaném režimu nebo pomocí softwaru testXpert II.
 • Bohaté standardní vybavení těchto strojů doplňuje navíc rozmanité příslušenství výrobního programu výtlačných plastometrů Mflow.

Advantages of Mflow extrusion plastometers

 • Zwick's automatic adaptive parameter configuration automatically sets test parameters in accordance with the material being tested to minimize measuring errors automatically.
 • Special heating elements ensure very high temperature accuracy in the extrusion barrel.
 • Pneumatic weight-lifting system ensures operator comfort and convenience - weights can be raised and lowered effortlessly.
 • Automatic bubble detection identifies air bubbles in the plastic melted mass and immediately excludes them from the MVR calculation.
 • Precision piston-transducer ensures exact measurement of piston travel when determining MVR. The contact point is very close to the piston, minimizing possible angle errors from the outset.
 • Mflow extrusion plastometers can be used as a stand-alone unit or operated via testXpert® II software as required.
 • Mflow extrusion plastometers come with a generous standard package backed by a comprehensive range of accessories.

Výtlačný plastometr Mflow se zařízením pro zvedání závaží

Výtlačný plastometr Mflow se zařízením pro zvedání závaží

Velkou výhodou přístroje Mflow je volitelné zařízení pro zvedání závaží, které umožňuje pneumatické zvedání závaží i jejich snadnou a bezpečnou výměnu. Tím je zajištěno bezpečné uložení zkušebního závaží a ergonomický průběh zkoušek.


Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole